Gwarancja jakości

*Niezależnie od przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej, Ormilla oferuje swoim Klientom Gwarancję Jakości.

*Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych: zerwania, wgniecenia, zdeformowania, zarysowania, odkształcenia, pęknięcia itp.

*Gwarancja Jakości jak również odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczą wypadnięcia lub uszkodzenia kamienia o ile powstały one w wyniku działań sił zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych.

*Gwarancją Jakości nie są objęte: szkło, kauczuk, elementy skórzane, elementy emaliowane, sznurki jedwabne, syntetyczne, i bawełniane, gumki.

*W przypadku reklamacji lub skorzystania z Gwarancji Jakości Minty dot prosimy o załączenie dokumentacji zakupionego przedmiotu – paragonu/faktury, /gwarancji z opisem, wagą, ceną i kodem producenckim.

*Firma Ormilla podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji uszkodzenia i pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

*Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od poinformowania klienta o decyzji. Odwołanie powinno być w formie pisemnej.

*W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub po wygaśnięciu przysługujących praw wynikających z mocy ustawy oraz powyższej gwarancji, Ormilla może podjąć się odpłatnej naprawy, o ile jest to możliwe technicznie.

*Ormilla zastrzega sobie prawo odmowy naprawienia przedmiotu po terminie wynikającym z przepisów prawa i Gwarancji Jakości oraz przy uszkodzeniach mechanicznych.

*Dostarczenie towaru objętego Gwarancją Jakości firmy Ormilla do siedziby firmy oraz jej odbiór, odbywa się zawsze na koszt Klienta.